Специална ОФЕРТА за всички читатели на football24.bg:

Само сега може да закупите абонамент на промоционална цена.

Намалението от 25% важи за цялата продължителност на абонамента.

Абонаментните планове и повече информация за тях може да намерите по-долу.

BRONZE (PROMO)
€15.00 /месец
PROMO BRONZE MEMBERSHIP - Този абонаментен план дава достъп до нашата BRONZE секция.
SILVER (PROMO)
€30.00 /месец
PROMO SILVER MEMBERSHIP - Този абонаментен план дава достъп до нашите BRONZE и SILVER секции.
GOLD (PROMO)
€45 /месец
PROMO GOLD MEMBERSHIP - Този абонаментен план дава достъп до нашите BRONZE, SILVER и GOLD секции.